Επιτήρηση νέων & υπερηλίκων

Συνοδεία και ασφάλεια VIP

Asset investigations

Ναυτιλιακές Έρευνες

Προληπτικός Έλεγχος

Επαγγελματικές Έρευνες

Επιτήρηση νέων & υπερηλίκων

Συνοδεία και ασφάλεια VIP

Asset investigations

Ναυτιλιακές Έρευνες

Προληπτικός Έλεγχος

Επαγγελματικές Έρευνες

Επαγγελματικές,οικονομικές & ασφαλιστικές έρευνες

TSCM

Υπηρεσίες Σάρωσης, Ανίχνευσης και εξουδετέρωσης κακόβουλων συσκευών

Οικογενειακές υποθέσεις, επιτήρηση ανηλίκων & υπερηλίκων

Συνοδεία και ασφάλεια VIP

Ναυτιλιακές έρευνες

Ιδιαίτερες προσωπικές έρευνες-Έλεγχος ιστορικού φυσικών & νομικών προσώπων