Συμμετοχή στο 91ο συνέδριο WAD

Συμμετοχή μας στο Ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο WAD για ενημερωτικά σεμινάρια πάνω σε νέες τεχνολογίες στην έρευνα και την ασφάλεια.
Σεπτέμβριος 2016, Βουκουρέστι, Ρουμανία