Η Παγκόσμια Ένωση Ιδιωτικών Ερευνητών και επαγγελματιών Ασφαλείας

Με ρίζες που χρονολογούνται από το 1921, η WAD είναι η παλαιότερη και μεγαλύτερη οργάνωση του είδους της στον κόσμο.

Η Παγκόσμια Ένωση Ιδιωτικών Ερευνητών και Ασφάλειας διαμορφώθηκε από το συνδυασμό των μελών του Παγκόσμιου Συνδέσμου Αστυνομικών και τη Διεθνή Ένωση της Μυστικής Υπηρεσίας για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Για την προώθηση και τη διατήρηση των υψηλότερων ηθικών πρακτικών στο επάγγελμα του ιδιωτικού ερευνητή και των υπηρεσιών ασφαλείας
  • Επιλέγει για ένταξη μόνο εκείνα τα άτομα των οποίων η δραστηριότητα και οι επιχειρηματικές συνεργασίες τηρούν αυστηρά της αξιοπιστία,την διακριτικότητα και την εμπιστοσύνη
  • Για την εξάλειψη των αναξιόπιστων και ανήθικων μελών του επαγγέλματος
  • Για την προώθηση και διατήρηση πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των μελών του και των εκπροσώπων επιβολής του νόμου